Sprawdzona klinicznie

NIDORA® jest oparta o ponad 20 lat badań

Dr. Stephen Hill, znany neurolog, badał wpływ zapachu i smaku na odchudzanie i nawyki żywieniowe przez ponad 20 lat. Przeprowadził niezliczone badania kliniczne w celu badań nad wpływem smaku i zapachu. Wyniki zebrane przez niego podczas jego długiej aktywności medycznej pozwoliły na stworzenie pierwszego w swoim rodzaju sposobu odchudzania.


No other weight-loss product has such extraordinary clinical results.

Żaden inny system odchudzania nie ma tak wymownych wyników klinicznych.

Przez okres 6 miesięcy, 1000 kobiet i 1000 mężczyzn posypywało zapachowymi, bezsmakowymi kryształkami wszystko co jedli. Każdy kawałek jedzenia, każdy kęs, każdą miskę płatków i lodów... Żadna z tych 2000 osób nie wiedziała czy przyjmują ten produkt ( NIDORA® ) czy placebo, wiedzieli to badacze. 100 osób z 2000 nie testowało produktu, przyjmowalo placebo. Oni również nie wiedzieli co przyjmują. Oprócz tego od uczestników nie była wymagana zmiana normalnej diety i/lub programu ćwiczeń.

Mamy więc dwie grupy biorące udział w badaniu klinicznym. Gdupa testowa, której podano produkt do testów oraz grupa kontrolna, przyjmująca placebo - to mieszanka wyglądająca jak testowany produkt, ale nie mająca żadnego wpływu na organizm. Grupa testowa jest niezbędna, gdyż badacze mogą porównać ich wyniki z tymi z grupy testowej i zdecydować, czy prodkt jest naprawdę aktywny medycznie.

Badacze zważyli uczestników na początku badania, a następnie po jego zakończeniu. Wyniki są przedstawione na pierwszym wykresie. 1900 osób brących udział w badaniu klinicznym jako grupa testowa zakończyło program ze średnią utratą 15 kg. Uczestnicy osiągnęli te wyniki bez przestrzegania żadnego specjalnego programu ćwiczeń i/lub diety. 100 osób w grupie kontrolnej schudło średnio 1 kg.

To badanie zostało potwierdzone przez powójnie ślepe badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium, w którym uczestnicy stracili średnio 12 kg. W tym badaniu 100 mężczyzn i 100 kobiet zostało podzielone na dwie grupy - jednej podano NIDORA® a drugiej placebo. Żadna z tych grup, ani badaczy, nie wiedzieli która z nich przyjmuje NIDORA® a która placebo. Został o tym poinformowany niezależny obserwator. Niezależne wyniki pokazały że osoby z grupy testowej schudły średnio 12 kg. Wyniki są ukazane na wykresie numer 2. Osoby w gruipe placebo średnio przytyły 200-300 g. Uczestnicy zostali również poinformowani o braku wymagania zmiany istniejącej diety i/lub programu ćwiczen.


Efektywność NIDORA® została udowodniona w jednym z największych badan klinicznych przeprowadzonych na produkcie odchudzającym bez recepty.

Badania kliniczne wymagają obecności dwóch grup - grupy testowej i kontrolnej. Grupa testowa dostaje produkt, a gdupa kontrolna - placebo. Obydwie grupy nie widzą co przyjmują. Jest to niezbędne dla badaczy w celu okreslenia czy produkt jest naprawdę medycznie aktywny i nie polega na podstawach psychologicznych.

Badania NIDORA® podały klinicznie udowodnione wyniki, ponieważ odbyły się dwa niezależne badania. W pierwszym, dwie różne grupy nie wiedziały co im podano, ale badacze to wiedzieli. W drubim badaniu klinicznym, zarówno uczestnicy jak i badacze nie byli poinformowani która grupa przyjmuje NIDORA® a która placebo. Wiedział to niezależny obserwator. Rodzaj drugiego badania jest zwany podwójnie ślepym. Podwójnie ślepe badania zmniejszają szansę na manipulację wynikami w celu pokazania produktu w lepszym świetle. Obydwa testy dały pozytywne wyniki dla efektu odchudzającego NIDORA®.

Możesz zaufać NIDORA® jeśli chodzi o odchudzanie